امام رضا (ع) : از اخلاق مؤمن، انفاق به قدر تنگدستى، و توسعه در بخشش به قدر توسعه، و انصاف دادن به مردم، و پیشى گرفتن سلام بر مردم است.

خانه / Thank You

Thank You

Payment is complete

Congratulations, your payment has been completed!