امام صادق علیه السلام فرمود: شفای هر دردی در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است که بزرگترین داروست.کامل الزیارات، ص 275 و وسائل الشیعه، ج 10، ص .410

حاج مهدی مختاری شور یا شریکه الحسین صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور آی سینه زن صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور اسدالله علی باب نجاته صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه از بین برو بیاهای شهر صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور منتظر یه اتفاقم صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین گرچه غم دیده صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری رجز به غرورت سوگند صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری تک مست یارم صفر 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور تصور کن صفر 99 علی آباد دانلود
حاج مهدی مختاری شور وقتی که دلتنگ حرم صفر 99 علی آباد دانلود
حاج مهدی مختاری شور اسمشو میگم دلم صفر 99 علی آباد دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین میخوام همه صفر 99 علی آباد دانلود
حاج مهدی مختاری شور دورامو زدم صفر 99 علی آباد دانلود
حاج مهدی مختاری شور قتلگاه مادر رو صدا زدی صفر 99 علی آباد دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه لب های من خشک و محرم 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه مادر رو صدا زدی محرم 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند شاه دو عالمی محرم 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند برخیز علم بردار محرم 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور زندگی ادامه داره محرم 99 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور ای وجود تو محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین قسم به اشک چشماتون محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه مُردم از رو مرکب محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین به روی خاکا محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند من تشنه بی جانم محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند اذا زلزلت الارض محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری شور جولان میده محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه من علی اکبرم محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری شور یوسف محشر محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری شور خوش به حال محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند تویی مونس محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری شور قتلگاه صحرا بود محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه هر جور هست محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین در بین طفلان حرم محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند از علی دم بزن محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری شور می گذرد روزگار محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری شور خیلی بدن بابا محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند رقیه خاتون محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه ای ساربان محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه خونه خرابم کردی محرم 99 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری واحدتند دارد نوای نوحه محرم 99 زاهدان دانلود