امام رضا (ع) : از اخلاق مؤمن، انفاق به قدر تنگدستى، و توسعه در بخشش به قدر توسعه، و انصاف دادن به مردم، و پیشى گرفتن سلام بر مردم است.

خانه / تقویم مراسمات

تقویم مراسمات