امام رضا (ع) : به راستى که دعا، بلا را برگرداند، آن هم بلاى حتمى را. دعا بلایى را که نازل شده و آنچه را نازل نشده دفع کند.

خانه / Registration

Registration

[wpuf_profile type=”registration” id=”2109″]