امام رضا (ع) : از دروغ کوچک و بزرگ در هر جدّى و شوخی بپرهیزید، زیرا چون کسى دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا مى کند.

خانه / Order Received

Order Received

Hi, we have received your order. We will validate the order and will take necessary steps to move forward.