پیامبر اکرم (ص): هیچ مؤمن و مؤمنه اى مریض نمى گردد مگر آن که خطاها و لغزش هایش پاک و بخشوده مى شود.

خانه / فراموشی گذرواژه

فراموشی گذرواژه