امام صادق علیه السلام فرمود: شفای هر دردی در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است که بزرگترین داروست.کامل الزیارات، ص 275 و وسائل الشیعه، ج 10، ص .410

حاج مهدی مختاری شور رزق گریه کردن کجا ایام فاطمیه 97 کاشان دانلود
حاج مهدی مختاری شور به نام نامیه مولا ابوتراب حیدر ایام فاطمیه 97 کاشان دانلود
حاج مهدی مختاری شور شامل رحمت حسنم ایام فاطمیه 97 کاشان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد تند محبوبه خدای تعالاست فاطمه ایام فاطمیه 97 کاشان دانلود
حاج مهدی مختاری شور من یه نوکرم ایام فاطمیه 97 کاشان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه شاخه ی یاسم رفت ایام فاطمیه 97 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور تا که اسمت رو لبم جاری میشه ایام فاطمیه 97 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین ببار ای آسمون اَبریه من ایام فاطمیه 97 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد تند عمری از کودکی ایام فاطمیه 97 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین داره میسوزه خونه حیدر ایام فاطمیه 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین توی مدینه پیچیده ماتم شام شهادت 97 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه مادرم ناخوشه شام شهادت 97 زاهدان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه چشم به راه قدم بهار بودم شام شهادت 97 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین لیلاتر از لیلایی ایام فاطمیه 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری شور حسین آقام شام شهادت 97 زاهدان دانلود