امام رضا (ع) : هر که کرامت و بزرگوارى نفس داشته باشد، دنیا را پَست انگارد.

حاج مهدی مختاری واحد تند باز علم بازم کتیبه شب 2 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله به نام نامیه مولا ابوتراب حیدر شب 2 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین منتظرم تا که بیای شب 3 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه نور دو عینم شب 4 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری تک انا حبیب و ابی مظهر شب 4 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله من یه نوکرم شب 4 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله لحظه های نوکری میگذره شب 4 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله این روضه ی ماست رضوان حسین شب 6 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین گنجشک بی بال و پرم شب 7 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله قرارم باش نگارم باش شب 7 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری شور امان از گودال شب 7 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه داری میری سوی میدون شب 8 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین پا تو نکش روی زمین شب 8 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله وقتی پرچم می بینم شب 8 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری هروله حیدر مولا و سرورم شب 8 محرم 97 آزادشهر دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه نوحو علی الحسین غریب کربلا شب 13 محرم 97 شیراز دانلود
حاج مهدی مختاری هروله مسئله عشقیه شب 25 محرم 97 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه ای علمدار ای علمدار شب 29 محرم 97 کرج دانلود
حاج مهدی مختاری شور ای ساقی بیا بده می ساقی شب 2 صفر 97 کرج دانلود
حاج مهدی مختاری واحد تند جنون مجنون با من شب 29 محرم 97 کرج دانلود
حاج مهدی مختاری شور من یه نوکرم شب 28 محرم 97 کرج دانلود
حاج مهدی مختاری هروله لحظه های نوکری میگذره شب 28 محرم 97 کرج دانلود