امام رضا (ع) : اگر مردم بدانند که در طلب علم چه فایده اى است، آن را می‌طلبند اگر چه با ریختن خون دل و فرو رفتن در گرداب‌ها باشد.

حاج مهدی مختاری زمینه آه دیگه خستم ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد بک یا الله بک یاعلی ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد بی قرارم ناله دارم ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور بدنت زیر هجوم دست و پا ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور اشکای روضه ی تو ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری چهارضرب واسه اینکه نکنه ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور دامنت رو گر نگیرم ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه تکیه گاهم حَسَنِ ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری چهارضرب من بد کردم ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور اَنَا یا مولاتی بِکِ ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور دل ما مال دلبره ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور چشمام فقط ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور صلو علیک ملیک السما ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد سلام علی ساکن الکربلا ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین بر هرکه با ایمان شده ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور ام الزهرا همه ی باورمی ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور من بد کردم ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور دست و پا نزن ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور نمیره از یادم ماه رمضان 1398 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور دلتنگ کربلا شدم حسین ماه رمضان 1398 گرگان دانلود