امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره های نور بنشیند باید از زائران امام حسین (علیه السلام) باشد.وسائل الشیعه، ج 10، ص 330 بحار الانوار، ج 98، ص 72.

حاج مهدی مختاری زمینه دوباره نوحه خونند فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور چادر خاکیت فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور خیر من عباده الثقلین فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور خاطر خواتم فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور قتلگاه السلام علی العطشان فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه این قاصم فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد مظلومه زهرا فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور ساقی کوثر علی فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری چهارضرب یادش بخیر قدیما فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور یه گوشه توو بستر فاطمیه 98 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه چادر رزمشو فاطمیه 98 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری شور شافع محشر کیه فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه ازم چراغ چشم فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین لیلا تر از لیلایی فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری شور عشق فقط اربابه فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری شور خاطر خواتم فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه میسوزم از زخمی که فاطمیه 98 مشهد دانلود
حاج مهدی مختاری شور ساقی کوثر علی فاطمیه 98 مشهد دانلود
حاج مهدی مختاری شور خیر من عباده الثقلین فاطمیه 98 مشهد دانلود
حاج مهدی مختاری شور عشق فقط اربابه فاطمیه 98 مشهد دانلود