امام باقر علیه السلام فرمود: اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند.ثواب الاعمال، ص 319، به نقل از کامل الزیارات ..

حاج مهدی مختاری پیش زمینه هر که شد بین حرم محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه هلال نو سر زده محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری شور با لهوف و با مقرم می خونم محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری واحد تند باذن حضرت مولا محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری شور باز نوشیدم آب محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه برادر اینجا کجاست محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری واحد تازه رسیده قافله محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری شور اگه بی راهه بذاره محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری شور من با تو آقا توی هیئت رفیق شدم محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری واحد تند شوری بر پا شد و عالم شده حیران محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری شور اگه بی راهه بذاره محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری شور من با تو آقا توی هیئت رفیق شدم محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری شور قتلگاه صلوا علیک ملیک السما محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه اگه چشام نمی بین محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری شور قتلگاه غوغا غوغا غوغا شد محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین تو که رفتی پیر شدم خزون شدم محرم 1398 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری شور السلام علی الحسین محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری واحد من آسمان ابریه باران گرفته ام محرم 1398 ساری دانلود
حاج مهدی مختاری شور قرارم باش نگارم باش محرم 1398 ساری دانلود