امام صادق علیه السلام فرمود: شفای هر دردی در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است که بزرگترین داروست.کامل الزیارات، ص 275 و وسائل الشیعه، ج 10، ص .410

حاج مهدی مختاری زمینه دوباره نوحه خونند فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور چادر خاکیت فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور خیر من عباده الثقلین فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور خاطر خواتم فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری شور قتلگاه السلام علی العطشان فاطمیه 98 شاهرود دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه این قاصم فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری واحد مظلومه زهرا فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور ساقی کوثر علی فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری چهارضرب یادش بخیر قدیما فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری شور یه گوشه توو بستر فاطمیه 98 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه چادر رزمشو فاطمیه 98 نکا دانلود
حاج مهدی مختاری شور شافع محشر کیه فاطمیه 98 گرگان دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه ازم چراغ چشم فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری سنگین لیلا تر از لیلایی فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری شور عشق فقط اربابه فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری شور خاطر خواتم فاطمیه 98 بروات دانلود
حاج مهدی مختاری زمینه میسوزم از زخمی که فاطمیه 98 مشهد دانلود
حاج مهدی مختاری شور ساقی کوثر علی فاطمیه 98 مشهد دانلود
حاج مهدی مختاری شور خیر من عباده الثقلین فاطمیه 98 مشهد دانلود
حاج مهدی مختاری شور عشق فقط اربابه فاطمیه 98 مشهد دانلود