امام رضا (ع) : نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبّت به او عبادت است.

خانه / تقویم مراسمات

تقویم مراسمات