امام رضا (ع) : اگر مردى از طرف راستت به تو دشنام داد و سپس به سوى چپت گردید و از تو عذرخواهى نمود، عذرش را بپذیر.

خانه / تقویم مراسمات

تقویم مراسمات