امام رضا (ع) : طاعت خدا و طاعت هر که را خدا واجب کرده بر همه چیز مقدّم بدارید.

خانه / Dashboard

Dashboard

[wpuf_dashboard]