پیامبر اکرم (ص): سرور و سیّد مردم در دنیا افراد سخاوتمند خواهند بود، و سیّد و سرور انسان ها در قیامت پرهیزکاران مى باشند.

خانه / Dashboard

Dashboard

[wpuf_dashboard]