امام رضا (ع) : هر که مردم را به چیزى که در آن هاست متّهم کند، او را به آنچه که در او نیست، متَّهم کنند.

خانه / فراموشی گذرواژه

فراموشی گذرواژه