امام رضا (ع) : اگر مردم بدانند که در طلب علم چه فایده اى است، آن را می‌طلبند اگر چه با ریختن خون دل و فرو رفتن در گرداب‌ها باشد.

خانه / Thank You

Thank You

Payment is complete

Congratulations, your payment has been completed!