پیامبر اکرم (ص): هر کس بزرگ سال مسلمانى را گرامى دارد و احترام نماید، خداوند او را در قیامت از سختى ها و مشکلات در أمان مى دارد.

خانه / Subscription

Subscription

[wpuf_sub_pack]