پیامبر اکرم (ص): سرور و سیّد مردم در دنیا افراد سخاوتمند خواهند بود، و سیّد و سرور انسان ها در قیامت پرهیزکاران مى باشند.

خانه / Subscription

Subscription

[wpuf_sub_pack]