امام رضا (ع) : به راستى که دعا، بلا را برگرداند، آن هم بلاى حتمى را. دعا بلایى را که نازل شده و آنچه را نازل نشده دفع کند.

خانه / Order Received

Order Received

Hi, we have received your order. We will validate the order and will take necessary steps to move forward.