امام رضا (ع) : کریم و بخشنده به بخشش خویش خوشحال است و لئیم و پست به دارایى‌اش مفتخر است.

خانه / Edit

Edit

[wpuf_edit]