امام رضا (ع) : از همنشینى با گنهکاران و یارى ستمگران و نزدیکى با فاسقان بپرهیزید. از فتنه‌هایشان برحذر باشید و از درگاه‌شان دورى گزینید.

خانه / Edit

Edit

[wpuf_edit]